Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dvanáctero otevření po ukřižování Mesiáše

13. 5. 2009

 Dvanáctero otevření po ukřižování Mesiáše
Biblický návrh ke studiu a výkladu. ( Václav Lamr )

   A. Minulé a přítomné otevřeníPrvní se otevřela opona do svatyně svatých a do Boží přítomnosti Mt 27.51 Žd 10.19-21  Žd 4.162. Potom byly otevřeny hroby svatých  Mt 27.52,53  1 Pe 3.19  4.6

3. Římský voják otevřel kopím srdce Ježíšovo. Vytekla krev a voda Jan 19.34  Jn 3.3,5  1Jn 5.8 voda: Jan 7.38-39 krev: 1 Jn 1.7 Ef 1.7 Kol 1.14  1Pe 1.18-19

4. Otevřen hrob Ježíšův při vzkříšení. Mt 28,1,2  Mr 16.4-6 L 24.2  Jn 20.1

5. Při setkání v Emauzích otevřel oči a ducha učedníků, aby Jej poznali. L 24.30-33

6. Vzkříšený otevřel učedníkům mysl, aby porozuměli Písmům L 24.32,45  2Pe 1.19-21

7. Před nanebevstoupením otevřel Ježíš dvéře Velkého poslání a epochu milosti. Mt 28.16-20 Mr 16.14-20 Sk 1.8

8. Při nanebevstoupení viděli otevřené nebe, a dvéře, které se již nezavřely L 24.50-53 Sk 1.8-11 Zj 4.1

9. Otevřel se duchovní zrak, aby Jej viděli v slávě a aby spatřili nebeské věci. Sk 7.55-57 2Ko 12.1-5  Zj 1.10

      B..budoucí otevření.

10.
Nebesa se otevřou při Jeho příchodu pro vytrženou církev 1 Tes 4.14-17  Zje 12.5  mat 25.10

11. a.Nebe se otevře při opětném návratu na horu Oliveckou Sk 11.11 Zach 14.4
      b.Příchod Rytíře nebeského vojska ( vytržené církve) ke konečné porážce opozičních národů. Juda 14  Zj 19.11-21

12. a.Otevře se nebe pro poslední soud nad bezbožnými Zj 20.11-15
      b. Otevře se věčnost Nové země a Nového nebe, Nebeského Jeruzaléma pro oddělené národy a Izrael Zj 21.1-2