Jdi na obsah Jdi na menu
 


SLOVO K HODINĚ. 3.5.2008 Václav Lamr

Posílám jako připomínku několik proroctví, která jsem dostal před více lety. Stále se ptáme na slovo, které by bylo pro přítomnost a budoucnost.Vyhlížíme ,,přítomnou pravdu, pro naši dobu. Pán Ježíš odpověděl nedávno tím, že nám připomněl prorocké výzvy, které jsou aktuální, které jsme nepřijali a lekce, kterými jsme neprošli. Občas je nutno udělat revizi a vytáhnout ,,prorocké sedimenty. To co posílám, bylo řečeno na konferenci KMS v roce 1991. Týká se proroctví z roku 1973, 1975 a 1985. Je potřeba je rozsuzovat dle 1 K 14. kapitola

V roce 1973, tedy v roce, kdy David Wilkerson měl paralelní proroctví o východní Evropě ve Varšavě, přišla mi tato klíčová slova: ,,Pohnu národy východní Evropy a uvolním hranice a dám vám svobodu politickou. Využijte této doby k nesení evangelia lidem. Přijde má přítomnost a dám rozvlažení. Využijte tuto dobu svobody všemi prostředky, protože bude omezená. Potom bude svoboda vzata a nebude již možno tolik pracovat. Dám vám svobodu k nesení evangelia, ne k vlastnímu prospěchu. Čas svobody je omezen.Využijte tu dobu, která již nebude.

V té době - v roce 1973, přišla do Brna  (do ilegálního letničního shromáždění) jedna belgická prorokyně a sdělila nám, že kvůli uvolnění Židů z Ruska se Varšavská smlouva a Sovětský svaz rozpadne a bude dána svoboda politická. Řekla, že se jisté skupiny v Evropě na to již připravují, například budují tábory, dělají zásoby potravin atd. Vyzvala nás, abychom se modlili proti duchu rudé totality. (Uvádím to, jako příklad splněného proroctví.)

V roce 1975 přišlo na letniční konferenci v Helsinkách vidění, jak světlo Boží padá do východní Evropy a zvláště do Československa. Přišlo slovo, které jsem tehdy dostal: ,,Nevěsta je v mnoha národech připravená, ale tady (v ČSSR) nikoliv. Dokonejte, k čemu vás Duch povede. BUDE TO MOJE DÍLO. Dám tisícům lidí do úst zvěst spásy, lásky a slávy a pak přijde skonání. Přijdou služebníci poslední hodiny, které k vám pošlu. Tuto poslední hodinu dává Pán. SKONČÍ DOBA VELKÝCH JMEN. Chci pracovat již skrze prosté lidi. Přišlo slovo potvrzení: Žalm 8,3. Bylo napomenutí. Pokud zůstaneme závislí na velkých jménech, nepohneme se a budeme závislí na lidech a ne na |Bohu a Jeho Duchu.

V roce 1975: ,,CHCI ZAPÁLIT JEDEN VELKÝ OHEŇ V ČESKOSLOVENSKU“. Československo bude hořet.  Požehnání bude přetékat. Je však třeba za to zaplatit posty, přímluvami, plným nasazením. Přišlo slovo, že budeme vidět mnoho zázraků a lidé z vozíků budou povstávat. Lidé z evropských zemí to budou sledovat. Čím máme platit? Přišlo slovo: ,,Tvé dobré jméno zemře. Přijdou pomluvy a pronásledování. Jste ochotni to přijmout? Chcete platit ztrátou popularity a ztrátou cti ? Přijde velký svod. Oddělte zrno od plev, ducha od duše. Boj není u konce.

Přijdou svody. Bude nemnoho těch, co budou sloužit celým srdcem. Hledám ty, kteří budou chodit Duchem stále. Blaze tomu, kdo vytrvá a neochabne ve svědectví a zvěstování. Je nutné dobře rozlišovat. Pozor na snahy o rozdělení a na duchovní žárlivost. Buďte svatí, jako já svatý jsem. Když budete poddaní Duchu svatému, budete poddaní jeden druhému. Člověk není centrem. BUDE TO MOJE DÍLO. VARUJTE SE, ABYSTE TO NEPOVAŽOVALI ZA SVOU ZÁSALUHU. Nedávejte na mé dílo své razítko: denominační, vyzdvižení osob. Potvrdím ty, kteří všechnu slávu dají Hospodinu.

V roce 1986 : Nastane velké probuzení, budete vidět mnohé zázraky a uzdravení. Obrátí se mnoho mladých lidí. Kazatelé a pastýři plačte nad stavem svých sborů a já vám pomohu. Sjednoťte se.Vedoucím: NEBOJUJTE MEZI SEBOU, ALE UČTE LID MŮJ BOJI, nebo já bojovati budu proti vám. Slovo bylo provázené viděním, jak se vedoucí na vysokých stolcích snaží pastýřskými holemi shodit jeden druhého a jak pod jejich stolci požírají hadi ovce. Ti, co padli na kolena, viděli, jak  hadi rychle prchají.

Na vaši mládež se vrhají mocnosti. Rychle obsaďte jejich srdce evangeliem, nebo uvidíte zničenou generaci. Je nutné bojovat proti každému duchu, který není z Boha a nedopustit jim, aby se vrátili. Mějte čtvero vyznání. Vyznání hříchů a vin, vyznání Ježíše jako Pána a Krále. Vyznávejte lásku Ježíši a vyznávejte Ježíše před lidmi v evangelizaci národů. Pro to se rozhodněte.

(Ze záznamů a ze studie ,,Průřez proroctvími nad Československem. Václav Lamr. Pošlu ta vidění a proroctví, které DNES Pán připomíná.)

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

probuzení národa

(robert hesoun, 24. 11. 2015 8:27)

Zajímavá proroctví ,zdravím tě bratře

Slovo k hodině

(Didi, 14. 3. 2013 0:09)

V každém roce se děje mnoho zázraků, které lidé mnohdy ani nestačí evidovat. Bylo-li mnoho lidí uzdraveno nelze se divit, že také mnoho nemocnic bylo zrušeno. Slovo také prý bylo provázené viděním, jak se vedoucí na vysokých stolcích snaží pastýřskými holemi shodit jeden druhého, což včerejší nová volba nedávno zvoleného papeže potvrdila. Koho by napadlo, že náměstek boha může složit funkci krista na zemi. Oč směšnější jsou všechna proroctví, která mají účelový smysl? Jak to myslím? Amnestie, vyslyšení modliteb. Puštění psychopatů na svobodu, opět vyslyšení modliteb, legalizace prostituce v podnikání, že by Bůh snad začal bojovat? Jsou tedy všechny tyto jevy součástí proroctví, která nám nikdo nesdělil? Více viz. v odstavci "V roce 1975" Ano, dnes už snad skutečně hoříme a o ceně, kterou za to platíme, nemáme mnohdy ani šain. Kdy nás zase navštíví obávaní "proroci". Čekáte, že alespoň zde najdete nějakou zprávu, pokud ano napište si o aktualizaci tohoto webu k autorovi. S díky DH

Re: Slovo k hodině

(Standa, 25. 5. 2013 13:24)

to Didi: No po pravdě řečeno starozákonní proroci už opravdu nepřijdou. Prorokem by měl být každý křesťan. Proč? Protože zvěstuje zvěst lidem , která je buď člověku záhubou (když se odvrátí) nebo životem (když ji přijme) = evangelium. Samozřejmě,někteří lidé mají dar proroctví větší než ostatní. Proroctví neslouží ke svému prospěchu, ale k všeobecnému prospěchu těch , kteří věří Kristu a Otci. Proroctví je volbou. Přečtěte si pořádně poslední dva odstavce textu o mládeži. Je to volbou. Sjednotí-li se pastýři, budou pokorní a budou vychovávat mládež , tak nepadnou.Budou-li se dívat sami na sebe a bojovat mezi sebou,padnou a s nimi mládež. Protože si hledí svého. A teď otázka. Opravdu mezi sebou nebojují? Už pohled na kvanta denominací je odpovědí na tuhle otázku. Na mládež se opravdu vrhají mocnosti, které mají vliv na jejich odpovědnost,sebedůvěru, bojovnost , no na celý život-na jejich duši a srdce. Zapomínáte, že my lidé máme od Boha dar svobodné volby.Chápu však Vaše pohledy na věci světa-amnestie, legalizce,atd. Mám na ně odpovědi, ale myslím, že by Vám teď nepomohly, protože je dalších miliony problémů, které by Vás po zodpovězení napadly. Jen bych Vám chtěl napsat, jak Vás Ježíš Kristus Syn Boží miluje a má zájem o to, abyste žila opravdový život. Obraťte se k němu. On je cestou k Otci, On je naplněním všeho, co jest. Mnoho lidí dnes hledá pravdu a odpovědi na své otázky. Ježíš je Pravdou. On je odpovědí na všechny otázky.
Přeji Vám pokoj.
SM