Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ezoterika

Příspěvky

Zkušenosti z ezoterického festivalu, Výstaviště Praha./ duben 2012 /

11. 5. 2012

Zkušenosti z ezoterického festivalu, Výstaviště Praha./ duben 2012 /
Během rozsáhlé výstavy ezoteriky s mnoha  semináři, přednáškami, a výstavami jsem mohl
vést mnoho rozhovorů s lidmi různých ezoterních kategorií. Pozvali mne ke spolupráci členové babtistického sboru v Praze na Vinohradech, kteří zde vystavovali s brněnskou tiskovou misií misijní matriály, Bible a návštěvníkům je rozdávali.

                                      Bible je manuál Stvořitele.
Poblíž našeho stánku byl vedoucí jednoho projektu zdravotních technologií. Zeptal jsem se ho, jak by reagoval na skutečnost, kdy si klient zakoupí jejich projekt a nezajímá se o průvodní materiály informující o postupu použití. Řekl mi, že ihned pozná, že někdo při reklamaci se ani nepodíval do manuálu, popisující použití jejich programu. Takovou reklamaci potom ani nemůže uznat, protože ten člověk nesplnil důležitou podmínku. Zeptal jsem se ho, zda zná nebo četl příručku Stvořitele člověka, kterou je Bible. Jednoho dne se těžko vymluvíme na neznalost řádu našeho života před Bohem .Přiznal se mi, že má dva problémy. Stále neprožívá smysl svého života, ačkoliv je úspěšný podnikatel a má problém s vírou. Řekl jsem mu, že to souvisí s neznalostí Božího plánu s jeho životem. Navrhl jsem mu, aby se přímo obrátil na Boha Stvořitele a požádal ho o zjevení Božího plánu se svým životem. Potom se na mne obrátil a řekl, že se od příbuzných dozvěděl že je Židem a má s tím také problém. Doporučil jsem mu, aby si prostudoval Judaismus a začal se s tím stavem postupně vyrovnávat a že křesťanství je naroubováno na Judaismus skrze židovského Mesiáše Ježíše. Mohl jsem mu dát díly Bible, misijní materiály a sehnal jsem mu web na mesiánské Židy.Když jsem tam byl další den, mával na mne už z dálky a dal mi jakýsi energetický nápoj zdarma a hlavně svou vizitku, protože chce v rozhovorech pokračovat.

                          Kristus je osou  a centrem našeho života.
U dalšího stánku byla na videu představovaná nová metoda narovnávání zablokované páteře a byly zde demonstrovány metody masírování a polohování, které vedou k obnově správného držení těla. Instruktorovi jsem nakreslil lidskou postavu v proporci sedmi délek hlavy a řekl jsem: ,,Vy zde
pomáháte obnovit identitu těla člověka v prostoru. Ale člověk má vedle fyzické osy také osu duševní a duchovní. Podívejte se na kresbu. Ve výši mezi pohlavním centrem a pasem je lidské těžiště. To si musíme hlídat kvůli gravitaci. To je tělesné těžiště. Ale v oblasti hrudní kosti je duchovní těžiště. Každý člověk, který chce vyjádřit gestem ruky pojem ,,já,, neukazuje na břicho, nebo na čelo, ale položí dlaň na oblast, kde je fyzicky brzlík pod hrudní kostí. Každý člověk, ať je to Číňan, Afričan nebo Rom, zde cítí centrum svého já.  Ježíš Kristus , který nás stvořil a spasil je naším centrem, a dle Bible vše ve vesmíru jím stojí, padá a žije. Proto vedle nalezení správné polohy páteře bychom v duchovní oblasti měli přijmout do svého života samotného Stvořitele a Mesiáše Ježíše Krista. Vedle tělesné identity je nutná identita duchovní. Souhlasil s tím,dávalo mu to smysl vzhledem ke své praxi. Instruktor tím byl zaujatý a dal mi svou vizitku s přáním, abych navštívil jejich pracoviště a o všem si ještě jednou pohovořili. Zaujalo ho to, protože to doplňuje v duchovní rovině to, oč usilují při této fyzioterapii. Získal jsem ho tím, že jsem se zajímal o jejich zajímavou metodu.To je základ pro evangelizační rozhovor s těmito lidmi.

                 ,,Budu žít tisíc let,,

Jeden zajímavý muž, kterému jsem dal svou studii o správné informaci si mě pozval stranou a
žekl mi, že je zasvěcencem jednoho význačného guru v Evropě. Řekl mi: Vím že nezemřu hned, jako jiní, budu dle té metody žít tisíc let. Od té doby, co praktikuji tu cestu a promlouvám denně ta afirmata ( prolamace ) mi ztmavly už šedivé vlasy. Mládnu.Užívám toto prohlášení: ,,Buňky mého těla mládněte dvakrát rychlejin než stárnu v čase... To mi poradil můj guru. Budu žít tisíc let. Řekl jsem mu: To je docela málo, protože Bůh Stvořitel nás stvořil, abychom žili věčně. Ne jen tisíc let. Co potom? Důležité také je kde budeme tu věčnost žít: s Bohem nebo bez Boha.O tom rozhodujeme v tomto životě.,,Podíval se na mne a mluvil znovu o afirmacích. Řekl jsem mu, že Šalomoun v Bibli řekl, že život a smrt je v moci jazyka. ( Př 18.21 ) Řekl jsem mu: ,,Metodu máte dobrou, ale kam vás přivede?,, On řekl: ,,No k tomu Bohu ne? Řekl jsem: ,,Jenže Bůh je svatý a my jsme nesvatí. Ani tisíc let, ani afirmace, ani váš guru vás nezbaví viny před Bohem. To učinil Ježíš, když vzal naše hříchy na kříž ...Problém dlouhověkosti už řešíte. Ale potřebujete vyřešit problém hříchu. S tím jednal Ježíš i za vás.. Stále nechápající muž mi řekl zasvěceným hlasem: Jedna vědma mne nyní zasvěcuje asi čtrnáct dní do řádu Blanických rytířů, co přijdou pomoci Čechům a světu na pomoc...Zeptal jsem se ho: Fajn. Ale jste zachráněný pro věčnost? Bůh už poslal pomoc světu skrze Reka udatného, Ježíše, co přišel dát efektivní pomoc světu i vám. Pokud za tisíc let zemřete, ocitnete se v hlubinách hory Blaníku se stále spícími rytíři a s nimi přímo půjdete před Boží soud a do věčného zahynutí. Nejde o tisíc let ale o celou věčnost. Chcete ji žít s Bohem? Ještě v tomto životě budete božím vyslancem. Na tu vědmu se vybodnětě. Nemáme být závislí na člověku.Otevřel jsem kapesní gedeonku, kterou jsem mu dal na místě Žalmu 118,8 Neberu vám to její zasvěcení ale nabízím vám mnohem vyšší zasvěcení , to je možnost stát se Božím vyslancem na světě skrze Pána Ježíše Krista. Chcete?. To vítě že chci. Toužím po vyšším zasvěcení. A to můžeme vykonat tady na Veletrhu? Samozřejmě. Pán Ježíš řekl: Kde se shromáždí dvá nebo tři, tam jsem já uprostřed nich. Vážně? Ano A co mám dělat? Budeme se modlit modlitbu spasení a potom zasvěcení. Opakujte vážně a opravdově tuto modlitbu a vyznání. On je přítomen: Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi za mne zemřel na kříži a vylil jsi za mne svou krev. Děkuji ti, že jsi mi odpustil mé hříchy a daruješ mi nyní věčný život. Od této chvíle nechci být veden vědmou, ale tvým svatým Duchem abych naplnil tvůj plán s mým životem. Amen.
   Jeho tvář viditelně zazářila. Všimly si to sestry u blízkého stánku béteemky. Muž mne prosil, abych mu tu modlitbu napsal zřetelným písmem, a že si to bude říkat ještě sám.Řekl jsem mu, že za dar se má poděkovat, zvláště za dar spasení. Poděkujte Bohu. Učinil to již svými slovy. Dal jsem mu gedeonský Nový zákonek a zkontaktoval jsem ho s jedním pracovníkem z církve babtistů. Se zářivým obličejem a s vizitkou a kontakty a s Biblí se tento muž vydal do nové etapy života s vyšším zasvědcením. Sjednali jsme si schůzku.

Prosím o modlitbu za ty lidi, o kterých jsem zde psal.Poznal jsem, že nemáme brát lidem co mají a čeho se drží. To stejně pustí, když poznají Ježíše.      Václav Lamr
 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Ezoterika | Komentářů: 2