Jdi na obsah Jdi na menu
 


20 let - víra láska a naděje

17. 11. 2009

20 let - víra láska a naděje

,,,poznáte Pravdu a pravda vás osvobodí...,jestliže vás Syn vysvobodí, budete skutečně svobodní,,.( Jan 8.32,36 )

Nevíře dej vale, odstřel slovo:,,ale“,  máme přeci KRÁLE !
Křesťané nemohou mít ,,blbou náladu, kterou u nás definoval před časem jako stav společnosti expresident. V popisu práce kristovců je mimo jiné radost, víra, láska, pokoj a naděje.
Ostatně pražské metro káže více než 20 let víru, naději a lásku jako princip českého národa a Prahy. Přitom vzniklo v době totality. Jestliže si Bůh použil komunistických architektů a budovatelů metra k tomu, aby v něm známými symboly denně připomínal vrcholnou trojici našeho vyznání, potom my dnes nejsme na tom hůře. Právě dnes budujme ve svých životech víru v Boží slovo , vzájemnou lásku a zvěstujme Čechům a Moravákům naději. Jasné evangelium

Víra
V metru stanice Národní se podívejte při výjezdu vzhůru nahoru. Uvidíte částečně neony osvětlený kříž na stropu nad epicentrem středního turniketu. Kdykoliv vyjíždím vzhůru,, dívám se na tuto vizuální scénu přibližujícího se kříže a slyším vždy Ježíšův hlas:,,Budu-li povýšen, VŠECHNY potáhnu k sobě“. Tedy i tento národ.
 Brzy bude tato scenérie aspoń na rok přerušena stavbou a kdoví, jestli se tento architektonický prvek kříže zachová. Trasy metra však tvoří v centru Prahy tronásobné překřížení. Na kříži skončil hřích, prokletí a smrt. Na moci vzkříšení, které je triumfem Kristova kříže, se podílí náš duch, duše i tělo. To trojí překřížení v centru Prahy káže o tom, že Ježíš ZACHRÁNIL naše individuelní životy, rodiny a národy.To kažme, zvěstujme a žijme. Kříž je znakem víry.

Láska
Nad vchodem do stanice Želivského spatříme skulpturu železné mříže ve tvaru mohutného kalicha. Krev Kristova při večeři Páně je znamením Boží smlouvy i s tímto národem a motivem je Boží láska. Skrze tuto krevní smlouvu, kterou Ježíš potvrdil a obnovil na kříži v umírání zvoláním: ,,Dokonáno jest,se i náš národ podílí na této smlouvě se Stvořitelem světa. Tuto krevní smlouvu potvrdili mnozí naši mučedníci svou krví. Ne náhodou jsou v nástupním prostoru stanice Staroměstská architektonické prvky v červené barvě krve. ( Popravy 27 představitelů boje za národní suverenitu a za svobodu vyznání dne 21.6.1621). Sláva Pánu. Národy v České republice mohou obnovit svou smlouvu s nejsilnějším smluvním partnerem světa. (Izaiáš 55.3 ) Krev našich národních mučedníků je živým odkazem, který nechme mohutně znít v našich srdcích. Vždyť na nás leží velká zodpovědnost: JSME SRDCE EVROPY.

Naděje
Ve stanici Malostranská je nad sestupným tunelem v nástupní hale umístěna Brokofova baroktní alegorická socha ,,Nadějes mohutnou kotvou. Tuto naději mají Češi a Moraváci zvěstovat Evropanům. Když jsem se v roce 1991 na letišti loučil s jedním majorem americké armády a členem Pentagonu (člen FGBMFI) řekl mi poslední slova: ,,Západ jde do krize, ale vy Číškové musíte zvednout znovu korouhev Pravdy. Jste na tahu. Od vás vzešla svoboda a vy ji musíte znovu nastolit. Měl zásadu: VÍTĚZSTVÍ NEOBDRŽÍŠ BEZ OFENZIVY. Jeho zvolání v hale letiště: ,,Češi, zvedněte korouhev PRAVDY je pro mne a pro nás naděje. Češi a Moraváci, jsme na tahu. To je naše naděje.

A v hale stanice Hradčanská je velký reliéf českého lva s dvojitým ocasem. Lev Londýnský se v době Husově setkal se lvem českým. (Wicklef a Hus). Vstoupili jsme do doby, kdy se má setkat lev český se lvem Jeruzalémským. O tom jindy. Jen poznámku na konec: Proč my Češi máme ve znaku lva a ne opici nebo králíka? (OBČANÉ NEJSOU OVCE né)   

Václav Lamr    15. listopadu 2009

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

*******

(Márty, 5. 4. 2010 22:57)

Hezký článeček,děkuji i když né se vším souhlasím, v jednom,ale jistě znak ČR je opravdu "majestátný" a jsem RÁD , že je to LEV :-) ; srdečně zdraví MK. www.cestydusi.cz