Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČERNÝ ČTVRTEK 20.3.2008 V BETLEMSKÉ KAPLI V PRAZE

ČERNÝ ČTVRTEK 20. 3. 2008 V BETLEMSKÉ KAPLI V PRAZE.
1. # Fotografie z demonstrace před Betlémskou kaplí pořídil Martin Voráč, který se # také akce zúčastnil. Pokud jste fotografie nedostali a máte zájem, požádejte si # o ně na můj e-mail.

2. Pro ty, kteří se v této iniciativě chtějí # orientovat, a pro pracovníky masmedií: Jde nám především o naplnění a # aktualizaci odkazu M. J. Husa, který je spojen s tímto historickým místem. Jako # příslušníci českého národa bychom k těmto místům měli prokazovat etickou úctu a # nedovolit, aby byly zneužívány. Je to důležité pro uchování národní a duchovní # identity vůči nastupující generaci. Jde o morálku a elementární slušnost, # platnou stále, jak věříme, v kulturních zemích.

3. Je historicky # dokázáno, že Betlémská kaple byla určena zakladateli už před Husovým působením # ke kázání Božího slova v českém jazyce. Proto používání tohoto prostoru mimo # potřeby Technické fakulty UK k účelům, jako je varieté a kulisa pro magii a jiné # čarodějnické seance, způsobuje logicky pohoršení nejenom v křesťanské # veřejnosti. Dochází zde k vědomému urážení náboženských a národních citů # věřících a čestných občanů České republiky. Pochopili jsme z odkazu M. J. Husa, # že se Boží slovo má kázat nejenom na tomto místě, ale v celých Čechách. Tento # odkaz Mistra Jana Husa a všech českých mučedníků Pravdy má být naplněn. Jeho # mučednická smrt nás – křesťany v Praze a v Čechách – k tomu zavazuje. Přečtěte # si Husovu výzvu níže:

4. /+ / Mistr Jan Hus ve svém listu vzkázal: # „Zvláště vás prosím, Pražané, abyste milovali Betlém, pokud Pán Bůh dovolí, aby # v něm bylo hlásáno slovo Boží. Pro toto místo se ďábel rozhněval a popudil proti # němu faráře a kanovníky, neboť spatřil, že se na tomto místě boří jeho # království. Věřím Pánu Bohu, že toto místo zachová podle své vůle a způsobí v # něm skrze jiné větší prospěch než učinil skrze mne slabého…“
„Také # prosím, abyste se milovali, nedali utiskovati dobrých a přáli každému # spravedlnost.“
(závěr listu M. J. Husa, který napsal přátelům v Čechách, # podáno v Kostnici ve věznici minoritského kláštera dne 10. června roku 1415)

5. Mistr Jan Hus, kázal v Betlémské kapli poté, co byl jmenován # rektorem University Karlovy, v letech od 1402 do 1413. Podrobnější historické # informace související s Janem Husem a s Betlémskou kaplí můžeme sdělit nebo # odkázat na další prameny. Na internetu lze najít dostatečné informace pod hesly # „Betlémská kaple“ a „Jan Hus“.

6. Jsme ochotni ve školách a v # dětských domovech konat či zprostředkovat přednášky o díle a významu Jana Husa a # české reformace. Považujeme to za nutnou kompenzaci výchovné a duchovní újmy, # která byla učiněna na dětech, které se zúčastnily programu Magie v Betlémské # kapli dne 20. 3. 2008. 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář