Jdi na obsah Jdi na menu
 


Biblická škola GEDEON - KRIZOLOGIE 1

13. 5. 2009

,,S L O V O   K   H O D I N Ě“ - 2/2009

-------------------------------------

KRIZOLOGIE 1  Biblická škola GEDEON

Václav Lamr 774624852  www.lamr.estranky.cz

Na reklamních stránkách deníku DNES byl před časem doporučován seriál článků pod názvem: ,,Jaká Krize ?“

Hned od začátku, kdy se slovo krize začalo dostávat ve vyšší frekvenci v masmediích, mne napadl slogan: ,,V době krize, mějte vize. Jaká vize? Věřte ryze.“ Nemusím definovat slovo krize. Víme, že její důsledek je značné snížení životní úrovně lidí a že nepříznivě ovlivňuje vnější okolnosti. Přitom žádná krize  nemusí ovlivňovat naše vnitřní postoje, charakter, víru v Boha. Naopak. Negativní změna vnějších skutečností upevňuje či ovlivňuje pozitivně náš hodnotový systém, protože přestáváme spoléhat na pomíjivé věci, zato se více spoléháme na trvalé hodnoty.V důsledku snížení hmotných možností a potřeby šetření se obvykle vracíme k jednoduššímu životnímu stylu, obnovujeme zvetšelé rodinné vazby a obíráme se vnitřními hodnotami. Zjednodušená potřeba životosprávy paradoxně zlepšuje náš zdravotní stav a kondici, protože se vracíme k větší pohyblivosti a konzumujeme více laciných, zato jednoduchých a zdravějších přírodních potravin. Tento paradox se projevil za minulé války. Byl  statisticky zjištěn v době války a v období po ní pokles koronárních a metabolických chorob, které jasně podmiňuje stravování. V době krize, a to je nejdůležitější, se lidé začnou opět spoléhat na Boha a Jeho slovo, a mnozí  najdou cestu ke Spasiteli, nebo jsou ochotnější přijmout evangelium.

 

V Novém zákoně máme mnoho myšlenek muže, který procházel od okamžiku přijetí Ježíše jako svého Pána mnoha těžkými krizemi. Jeho myšlenky z dopisů, které psal, vyjadřují také životní zkušenosti osobních krizí. Byl to apoštol Pavel. Ve zkratce shrnuje své osobní těžkosti a krize v rejstříku událostí, které prožíval jednorázově i opakovaně. Jsou napsány v 2 Kor 11,23-31. Tento oddíl končí slovy: ,,Kdo umdlévá, ježto bych já nezemdlel?“ Opravdu zde máme odborníka na řešení problémů, autentického svědka krizí a krajních životních situací. Byl pronásledovaný, kamenovaný, vyháněný, vězněný, často hladověl, byl na nebezpečných cestách, kdy se mnozí nepřátelé snažili ho zabít a umlčet. Vždy obstál, prošel tím bez úhony. Slyšeli jste někdy kázat kazatele evangelia s krvavými jizvami na tváři od čerstvého kamenování v předešlém dnu ? Jako obyvatelé z Lystry ? ( Sk 14,19-21 )

 

Nyní se podíváme na dvanáct  postojů a činností apoštola Pavla, které držel a konal v době klidu i v době krizí a velkého nebezpečí, kdy mu šlo doslova o život a zdraví. Jsou pro nás  soupisem vzorového jednání a postojů. Budu uvádět, pokud to půjde, místa z obou období, abychom si uvědomili jeho stálost a věrnost. Tyto postoje a činnosti mají i nám být vlastní v době pokoje, v krizi i v době války a těžké doby, která je před námi. Charakteristické je jeho slovo z dopisu: ,,Umím hojnost míti, i nouzi trpěti.“ Fil 4.12 Uvádím jen hlavní verše, ostatní si najděte sami, jako domácí úkol. Jistě naleznete vhodnější a výmluvnější místa z Písma. Přeji vám i mě, abychom byli především činitelé slova a ne jen posluchači či studenti.

 

 

Dvanáct postojů v době krize apoštola Pavla:

 

1.  Věřil v Boží vedení

Apoštol Pavel v každé situaci věděl a vírou vyznával, že je na místě a v situaci, která je  podle Boží vůle. Zůstával ve vědomí, že je to situace, kde ho chce Bůh mít a že zůstává s ním. A také proto vždy počítal s ochranou a Božím vedením.Sk 27.35

( V době krize věřte ryze )

 

2.   Byl věrný Boží vizi

 V každé situaci jednal vědomě tak, aby naplnil Boží plán se svým životem. Zůstával ve vizi, kterou od Pána přijal.( V době krize mějte - držte - vize )  Ef 2.10/ 2Tm 1.11/ Sk 9.15/ 13.2 /  22.21

 

3.    Kázal evangelium království

 V každé situaci konal své hlavní poslání, totiž kázat evangelium Pána Ježíše Krista všem národům, a přivádět buď velké skupiny nebo rodiny či jednotlivce k Ježíši Spasiteli.  (Skut 13,46-49;  Sk 16,28-34;  Sk 17,1-5. 16-33; 18,1-4)

 

4.    Učil a formoval učedníky

 V každé situaci sil uvědomoval, že má formoval nové učedníky z těch, co přijali Pána Ježíše a staral se o to, aby i oni získali a formovali nové učedníky. To je Boží strategie evangelizace světa, ke které se má církev Kristova navrátit.

( 2Tm 2,2;  Sk 18,6-11; 2Tm 4,1-2  1Ko 3.2 )

5 .   Chválil Boha a radoval se v Kristu.

V každé situaci, ať v době relativního klidu, nebo v krizových a smrtelných nebezpečích Pána chválil a přikazoval to  
svým učedníkům.( Ef 5,20; Ko 3,17; Fp 4,4;  Sk 16,20-27 Sk 27.35 )                                                                                                                  

6   a./.Žil Kristův život před lidmi - b.a./ nečinil kompromysy se světem

  Každá životní situace, ať v době klidu či v době malých a těžkých krizí, se stala prostředím a prostředkem k vyjádření Ježíšova života. V každé okolnosti se stal vůní Kristovou a tak divadlem světu.

 a.1Kor 4.9 / 2Kor 2.15/ Sk 20.26  b.Řím 12.2 / 2Ko 6-177.   Užíval dary Ducha svatého

  a.V každé situaci usiloval stát v Božím pomazání Ducha svatého, takže se skrze něho projevovala demonstrace Boží moci prostřednictvím darů Ducha svatého. Nerozlišoval vhodnost či nevhodnost situace, konal vždy Boží službu v moci Pána. 1 Kor 12.8-10 / 1 Ko 14.4 / Řím 12.6-9  Sk20.10 /16.18 / 28.8 /
  b. Z mnoha duchovních darů, které užíval, vyzdvihuje dar mluvení v jazycích, skrze který vzdělával svého vnitřního člověka, takže mohl efektivně vyučovat své učedníky a církve (1 K 14,4.18)

 

8.   Prokazoval Boží moudrost

  V krizích dostával specielní moudrost Ducha svatého a před vládci a nepřáteli vynášel překvapující výroky a postoje. Je příkladem mluvení skrze Ducha svatého před vládci. Sk 24-28 kap Viz: Mat 10.19,20

 

9.   Byl odvážný , smělý a rozhodný

  V těch nejtěžších chvílích a situačních krizích a v dlouhodobých nepříznivých situacích před svými oponenty, nepřáteli i zrádci prokazoval mimořádnou odvahu, smělost a rozhodnost.Sk 9.20-25 / Sk 20.24,

 

10.  Miloval Pána Ježíše

  V klidných a krizových dobách nepřestával milovat Pána Ježíše a tuto svou lásku a oddanost prokazoval absolutní poslušností svému Pánu, kterému bezmezně věřil a důvěřoval. I v době, kdy lidsky ztrácel naději, i  v době umírání, kdy mu zůstal holý život, věřil neochvějně Pánu. (Sk 16,8-14; 18,9-11; Sk 21-27 kap.)

11.  Nechal se vést  Duchem svatým
  V každé době a situaci byl poslušný v obecném vedení svého života na základě znalosti Písma, byl poslušný svých duchovních správců a byl citlivý na bezprostřední vedení skrze vnitřní vedení  Duchem svatým.Ř 8.14/ Sk 16.9-10 /20.23

12   Měl správné občanské postoje
V krizích využíval své občanské pravomoce, vydělával si vlastním úsilím a rozumě užíval životosprávu v době klidu i v nemoci. Odvolával se na práva: Sk 16,35-39;  Sk 23,26-27. Pracoval: Sk 18,3. Ř 12.11  Užíval přírodní prostředky léčení. 1.Tim 5.23 Používal dar uzdravování skrze modlitbu  Sk 28.8  
Spokojil se s tím, co měl v konkrétní situaci: 1Tm 6,7-8 Myslel i ve své nouzi na chudé a potřebné.Gal 2.10

 

Na závěr shrnuji: V době krizí, těžkých okolností, kdy třeba ztratíte vše a budete snad bojovat o holé přežití, věřte, že jste v Božím vedení, směle kažte evangelium, vyučujte učedníky, chvalte Pána a prokazujte v závislosti na Bohu moudrost. Užívejte vždy dary Ducha svatého při šíření Božího království a milujte v poslušnosti Pána Ježíše a Boha Otce. Tyto vlastnosti a postoje cvičte v době klidu a míru, pamětlivi doslovné pravdivosti vojenského sloganu: Těžko na cvičišti, lehko v boji.

 Václav Lamr , Váš spolučlověk a spoluúčastník.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Rhema

(Daska Simkova, 13. 9. 2013 14:04)

Shalom, brat Vaclav. Chcela som ta poprosit, ci nemas spracovane zjavenie ohladne ziveho Slova= Rhemy, ktore si avizoval este niekedy v roku 2008 ako prednasku v Michnove palaci. Budem vdacna, ak ho zavesis, resp. aj ak by si mi to zaslal na dasi@centrum.sk. Velmi si ma nepamatas, ale na Konvokaci 2012 v Prahe som bola "vitacka v branach! a tiez som vbola ucastna tvojho rozhovoru s Mirom Almasim zo SR ohladne spasenia Zidov/Hebrejov. Dakujem za akekolvek ohlasenie sa! S Jeho laskou Dashka